Quadri GEZ: postgraduaten en banaba's 2013 - 2014

POSTGRADUATEN & BANABA'S
2013 - 2014


Beste,

Zin om je verder te professionaliseren? Binnen het departement gezondheidszorg zijn er diverse mogelijkheden! In het nieuwe academiejaar (start september 2013) bieden wij volgende PG en BANABA aan: PG lactatiekunde, PG referentiepersoon ethiek, PG lactatiekunde, PG diabeteseducator, en een BANABA sociale gezondheidszorg.
Hieronder meer info

Hartelijke groet
Hendrikje Huysmans en Marjoly Sintobin

  POSTGRADUAAT PALLIATIEVE ZORG

Om dit post graduaat te organiseren doet de hogeschool beroep op de expertise van NPZL (Netwerk Palliatieve Zorg Limburg) en heeft dit geleid tot samenwerking voor deze opleiding.
Zorgen voor palliatieve patiënten is mensen nabij zijn in een zeer intieme en kwetsbare periode aan het einde van het leven. Het betekent omgaan met lichamelijke ongemakken van patiënten, met intense gevoelens, naastbestaanden en existentiële vragen.
Het betekent ook voelen wat de impact hiervan is op jezelf en wie je bent als zorgverlener in palliatieve zorg.

Het postgraduaat palliatieve zorg beoogt enerzijds het bevorderen van je kennis, vaardigheden en attitude in palliatieve zorg en nodigt anderzijds uit om dit vanuit een persoonsgerichte aanpak meer diepgang te geven.

Meer info

  POSTGRADUAAT REFERENTIEPERSOON ETHIEK

De huidige gezondheidszorg wordt gekenmerkt door een toenemende complexiteit, onder meer door de gevolgen van de vergrijzing en de algemene vraag naar meer efficiëntie en flexibiliteit. Naast de confrontatie met ‘grote’ ethische dilemma’s, staan zorgverleners ook in het dagelijkse omgaan met patiënten voor ethische vragen.
Om deze ethische problemen ter sprake te brengen, hebben we onder meer een geëngageerdheid, denkkaders, en een taal nodig.
De vorming Referentiepersoon ethiek heeft tot doel verpleegkundigen, hulpverleners en andere medewerkers, met interesse voor ethische probleemgebieden in hun werkveld, te vormen en te versterken in hun kritisch denkproces.
De lesdagen worden telkens gelijkaardig opgebouwd. In de voormiddag wordt een gastspreker uitgenodigd waarvan een sterke inhoudelijke input mag worden verwacht. Diverse thema’s komen hierbij aan bod.

Meer info

  POSTGRADUAAT LACTATIEKUNDE

Het Postgraduaat lactatiekunde Academiejaar 2013-2014 is een organisatie van Vroedkunde Limburg in samenwerking met de Artevelde Hogeschool van Gent en is een cursus ter ondersteuning, bevordering en begeleiding bij borstvoeding. De opleiding biedt aan vroedvrouwen, verpleegkundigen en artsen, die minimum 1 jaar ervaring hebben in de moeder-kindzorg, de mogelijkheid om hun kennisdomein i.v.m. borstvoeding uit te breiden. Jonge moeders zijn voor advies en begeleiding tijdens hun borstvoedingsperiode vaak aangewezen op hulp van buitenaf.

Meer info

  POSTGRADUAAT DIABETESEDUCATOR

Deze opleiding komt tegemoet aan de grote vraag naar deskundigheid van de diabeteseducator. De huidige wijzigingen in de diabeteszorg, met de oprichting van de zorgtrajecten voor type 2 diabetespatienten in de thuiszorg, vraagt een grotere verantwoordelijkheid van de diabetesverpleegkundige in de eerste lijn.
Het lesprogramma gaat in op deze huidige wijzigingen, om zo tegemoet te komen aan deze vraag tot deskundigheid van de diabeteseducatoren.

Meer info

  BANABA SOCIALE GEZONDHEIDSZORG

De opleidingen verpleegkunde van de Associatie K.U.Leuven organiseren vanuit een samenwerkingsverband de opleiding bachelor in de sociale gezondheidszorg.
Het betreft een banaba-opleiding waar studenten met een bachelor en/of master vooropleiding in de gezondheids- of welzijnszorg kunnen instromen, met name: bachelors verpleegkunde, vroedkunde, orthopedagogie, sociaal werk, kinesitherapie, ergotherapie, logopedie, psychologie…
De banaba Sociale Gezondheidszorg vormt een verdieping in zowel begeleidingsmethodieken als in de eigenheid en begeleidingsnoden van specifieke doelgroepen die zich aanmelden voor hulpverlening.
Via een vorming kwaliteitszorg en (personeels)management hebben de cursisten kennis van managementstechnieken waardoor de kwaliteit van de individueel aangeboden zorg en de algemene dienstverlening geoptimaliseerd wordt. Herkennen en signaleren van zorgproblemen om van daaruit te innoveren in overleg met het team van zorgdragers behoort tot hun opdracht. De afgestudeerden zijn tevens deskundig in het methodisch opzetten van activiteiten in het kader van gezondheidspromotie.

Meer info

 


Bekijk ons opleidingsaanbod

facebook.com/khlimquadri.gez
facebook.com/khlimquadri 


2011-2012 KHLim Bacheloropleidingen / BanaBa’s / BanaMa’s / Postgraduaten / Bachelor in avondonderwijs – bekijk ons aanbod op www.khlim.be
© Katholieke Hogeschool Limburg, Campus Oude Luikerbaan, Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt
Tel: 011 288 270 - Fax 011 288 269 -
infogez@khlim.be - www.khlimquadri.be